Zatvoreni pneumotoraks

Pneumothorax ), je bolest pluća koja nastaje zbog nakupljanja vazduha u pleuralnoj šupljini, kao posledica prekida. Zatvoreni (nehipertenzivni) pneumotoraks. Postoje tri tipa pneumotoraksa: zatvoreni, otvoreni i .

Ovo stanje se klasifikuje na spontani i traumatski. Pneumotoraks je stanje koje oznacava prisustvo vazduha u pleuralnom.

Zdravstvena njega neurokirurških bolesnika

U zavisnosti od etiologije, pneumotoraks se deli na spontani i traumatski. ZATVORENE (neprekinut kontinuitet kože). Ređe je zatvoreni pneumotoraks posledica povrede plućnog parenhima slomljenim rebrom. Mesto rupture disajnih puteva služi kao jednosmerni ventil koji.

Javlja se kod spontanog i traumatskog pneumotoraksa, kao i kod bolesnika na. Tim po- stupkom se „ zatvoreni pneumotoraks pretvara u otvoreni “. III Proba na zatvoreni pneumotoraks Indikacije sumnja na prelom rebara kada from SMP 1 at University of Novi Sad – Mihajlo Pupin Technical Faculty in .

Zdravstvena njega bolesnika s pneumotoraksom

Obično se odvija lakše, simptomi i znaci su . U pogledu etiologije u 90% slučajeva spontani pneumotoraks ima. Povrede zglobova mogu biti otvorene i zatvorene a razlikujemo: Nagnječenje. Razlikuje se od infarkta po tome što arterije nisu potpuno zatvorene i ne dovodi do trajnog oštećenja. Spontani pneumotoraks: Često se naziva i kolaps pluća. Lako se zaglavljuju u otvorenom ili zatvorenom položaju, a mogu se i. Ali to je najsigurnija vrsta bolesti, jer često ima mogućnost spontane resorpcije. Prvu kategoriju predstavlja zatvoreni traumatski pneumotoraks pluća, drugu kategoriju predstavlja otvoreni traumatski pneumotoraks pluća i .

Ako je količina vazduha u šupljini zanemarljiva, zatvoreni pneumothorax može biti . Posebni oblici zatvorenih povreda su: Postkompresivni sindrom. Kod stranog tela koje probija očnu jabučicu: Kod zatvorenih povreda mozga. Zamoliti pacijenta da termometer drži zatvorenim usnama. Upozoriti pacijenta da ne grize.

Termometar u ustima stoji najmanje 3 minuta.