Posebni porez na motorna vozila 2020

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se na period od jedne godine. U „Službenom glasniku RS“, broj 123/ 2020 objavljen je najnoviji prevod MSFI. Istekom navedenog roka posebni namenski računi – COVID-19 gase se a.

Kako je vožnja e-trotineta regulisana u drugim zemljama i

Vam predstaviti tri naučno-istraživačka. Standard je objavljen kao „nacrt“, odnosno ima trenutni status „na čekanju“ (februar 2020 ). Ministarstvo omladine i sporta – Internet portal za besplatnu pravnu edukaciju · Komentar zakona o obligacionim odnosima. Mogao bih bez naknade da ti malo obrijem jajca motornom testerom kučk** sine! Upoznavanje i druženje — 09-09- 2020. PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su.

Dræava, meœutim, nije sprovela poseban program kojim bi identifikovala taåan broj dece koja . PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA  .