Rijeci koje zavrsavaju na lj

Pronađeno 41 reči koje počinju na lj: LJ Četrnaesto s. Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue. Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotrebljava se oblik Lj: Ljig, Ljubica, Ljubovija itd.

Kada je cela reč napisana velikim slovima  .

Suglasnici i suglasnicki skupovi u jezerskom govoru

Azbuka- reči – koje – završavaju -na-M? Rec koj zavrsava na M (azbucno) Dozvoljene su samo imenice u nominativu. Prilozi su nepromenljive reči koje određuju pojedine reči, najčešće glagole, ili celu . Po prvoj deklinaciji menjaju se imenice muškog roda čiji koren reči ima nultni. Broj živih i opštepoznatih reči koje počinju na slovo NJ je vrlo mali.

U instrumentalu jednine imenica ženskog roda koje se završavaju na suglasnik. Postoji nekoliko riječi koje završavaju na -žva.

Hrvatski pravopisi u razdoblju 1945–1990: četiri

Da bi procedura mogla uspešno da rastavi što više reči nekog jezika, rečnik mora. U ovoj grupi su oni oblici koji se završavaju konsonantom, a za koje možemo . Promjena riječi po padežima naziva se sklonidba (deklinacija). Iza osnova koje se završavaju mekim suglasnicima j, lj, nj, ć, đ u sledećim slučajevima:. Instrumental jednine imenica ženskog roda koje se završavaju na suglasnik. U srpskom jeziku ima 30 glasova za koje ima 30 slova. Takve riječi na albanskom jeziku su npr.

Reci koje su se izgubile, Išao sam neknja na čair sa dostom. Kasnije pod uticajem turskog, grčkog, francuskog i nemačkog jezika reči koje počinju na ovo slovo postale su učestalije i odomaćile su se u . Sibilarizacija: K, G, H ispred I daju C, Z, S. Jotovanje: tj=ć, nj = nj, lj = lj, dj=đ, zj=ž, sj=š, bj=blj, pj=plj, mj=mlj, vj=vlj, fj=flj. O tim “saradnicima” i načinima na koje se ova rakija proizvodi, odnosno njenom sumnjivom.

Tekst vam veoma dobro može poslužiti i kao građa za pismeni sastav na ovu temu. Takođe obrati pažnju na reč sumnjivac, ne piše se sa slovom lj.